Clubreglement

 

Clubreglement

VZW Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem

VZW KGTC Zwevegem is een aangename tennisclub waar recreanten en competitiespelers welkom zijn.

Om alles in goede banen te leiden, werd dit officieel clubreglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op alle tennisleden, clubleden, gastspelers, bezoekers, … kortom op iedereen die, op gelijk welke manier, gebruik maakt van de gebouwen en terreinen van KGTCZ.

Bij het betreden van domein KGTCZ verklaart elke bezoeker zich akkoord met het clubreglement.

Het clubreglement hangt aan het info bord en is beschikbaar op de website.

Art. 1: Lidmaatschap KGTCZ: aangesloten leden (tennis lid of clublid)
Kunnen aangesloten leden worden mits het betalen van lidgeld:

 • alle inwoners van (Groot)Zwevegem
 • alle niet-inwoners van (Groot)Zwevegem mits betalen speciaal tarief voor 1e jaar

Art. 2: Lidmaatschap: tennis lid

Lidgelden dienen betaald te worden voor de eerste betreding van de tennisvelden. U betaalt voor de periode 1 april tot 31 maart van het jaar erop.
De prijslijst en de voorwaarden zijn te vinden op de website van KGTCZ en aan het infobord in de club.

De lidgelden dienen, bij voorkeur, gestort te zijn voor 1 februari aan KGTCZ op rekeningnummer BE88 4687 1321 9141 (BIC KREDBEBB) (bij betaling steeds gestructureerde mededeling vermelden). Het lidmaatschap wordt eerst aangevraagd of verlengd volgens de procedure die beschreven wordt op de website. Nadien ontvangt men een mail en kan de betaling uitgevoerd worden met de gestructureerde mededeling. Interclubspelers betalen tegen ten laatste 15 januari.

Bij betaling voor 1 februari geniet u van een korting op het inschrijvingsgeld vanaf het 2e gezinslid.

Elk lid valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de club evenals het risico van persoonlijke ongevallen voor de leden tijdens het tennissen.

Let wel, deze verzekering werd afgesloten door Tennis Vlaanderen en niet door KGTCZ, die hierin dan ook geen enkele verantwoordelijkheid draagt. We helpen u wel bij de start van administratieve behandeling na een ongeval.

Het zomerseizoen start begin april en eindigt eind september. Weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat dit seizoen later begint en/of eindigt.

Lid worden en blijven dient te gebeuren via de website van KGTCZ of rechtstreeks via Tennis Vlaanderen waar u zich moet aanmelden met een persoonlijke login of voor nieuw lid eerst registreren.

Art. 3: Lidmaatschap: clublid

Mensen die niet (meer) tennissen, familieleden van tennisleden of andere geïnteresseerden kunnen ‘clublid’ worden.

Clubleden worden aangesloten en verzekerd en kunnen deelnemen aan alle activiteiten (zoals petanque en biljart) en festiviteiten tegen de voorwaarden van de tennisleden.

De tarieven en de voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van KGTCZ.

Art. 4: Reservaties tijdens het zomerseizoen

De tennisleden kunnen een terrein reserveren via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen (via website KGTCZ of site Tennis Vlaanderen of via de App van Tennis Vlaanderen). Dit systeem bepaalt ook de mogelijkheid tot reserveren.

Bij de reservering van terreinen, geldt voorrang voor:

 • lessen van de tennisschool
 • stages van de tennisschool
 • interclub
 • tornooien
 • andere clubactiviteiten

De reservaties voor lesuren, tornooien of activiteiten door de club georganiseerd zullen op voorhand in het reservatiesysteem worden ingebracht.

Onderstaande reservatievoorschriften dienen verder nageleefd te worden:

 • indien het terrein niet bezet is 15 minuten na aanvang van het speeluur, kan het worden ingenomen door andere aanwezige leden
 • meerdere reserveringen zonder de bezetting van de terreinen en zonder opzegging via het reservatiesysteem, kan aanleiding geven tot sanctionering. Dergelijke gevallen zullen worden voorgelegd aan het clubbestuur.
 • Gastspeler: een gastspeler is een niet bij de club aangesloten speler en die uitgenodigd door een tennis lid, van de terreinen gebruik maakt. Deze gastspeler betaalt het tarief van € 5,00 per uur per terrein en het is de verantwoordelijkheid van het lid om ervoor te zorgen dat de bijdrage wordt betaald in het clubhuis. Een gastspeler kan maximaal 2x meespelen en de aanwezigheid moet vooraf gemeld worden per email aan info@kgtczwevegem.be

Art. 5: Reservaties tijdens het winterseizoen

Tijdens de winterperiode (begin oktober tot einde maart), zijn er 4 binnenterreinen beschikbaar.

Deze terreinen worden ingenomen voor:

 • lessen van de tennisschool
 • stages van de tennisschool
 • winterabonnementen
 • tornooien
 • andere clubactiviteiten

Vrije uren kunnen worden ingenomen door tennisleden. De mogelijkheid bestaat om tijdens de winterperiode een vast uur te reserveren voor de ganse winterperiode. De mogelijkheden hiertoe worden tijdig kenbaar gemaakt door het bestuur aan de leden. Het terrein wordt voor de winterperiode verhuurd aan een ‘titularis’.

Deze is vrij om zijn medespelers te kiezen. De medespelers dienen ook tennis lid te zijn.

Gastspeler: een gastspeler is een niet bij de club aangesloten speler die, uitgenodigd door een tennis lid, van de terreinen gebruik maakt. Deze gastspeler betaalt het tarief van € 5,00 per uur per terrein en het is de verantwoordelijkheid van het lid om ervoor te zorgen dat de bijdrage wordt betaald in het clubhuis. . Een gastspeler kan maximaal 2x meespelen en de aanwezigheid moet vooraf gemeld worden per email aan info@kgtczwevegem.be

Art. 6 : Tennislessen

Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep tennislessen volgen. In onze club wordt de tennisopleiding toevertrouwd aan de ‘tennisschool’ met een team van gediplomeerde lesgevers. Gelieve hen ook te contacteren om de mogelijkheden te bespreken. In geen geval wordt zonder toelating en goedkeuring lessen gegeven door andere trainers en dit zowel aan leden als aan niet-leden, zelfs indien de terreinen vrij gehuurd worden.

Enkel tennisleden kunnen lessen krijgen m.a.w. lidmaatschap is vereist.

Art. 7: Kleding en gedrag

Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel (tennisschoenen) verplicht.

Het is absoluut niet toegelaten om zonder aangepaste tennisschoenen voor een ‘hardcourt’ ondergrond, de nieuwe binnenterreinen te betreden. Schoenen die strepen nalaten op het terrein zijn ten strengste verboden.

Spelen en/of zonnebaden met ontbloot bovenlijf is verboden.

Er wordt niet gerookt op de tennisvelden of in het clubhuis, de kleedkamers, douches en toiletten.

De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd, hoffelijk en sportief te gedragen.

KGTC Zwevegem is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen.

Art. 8: Onderhoud van complex en terreinen

De leden, genodigden en alle begeleidende personen dragen ertoe bij dat de terreinen, kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert.

Specifiek voor de buitenterreinen gelden onderstaande richtlijnen:

 • bij droogte de terreinen sproeien, voor en na elk tennis uur
 • zorg ervoor de gravel te verwijderen aan de schoenen alvorens het clubhuis of kleedkamers te betreden
 • na elke tennispartij wordt het terrein geveegd met de daartoe bestemde sleepnetten

Gebruik buitenterreinen na hevige regenval: indien zou blijken dat het gebruik van de terreinen na hevige regenval, schade zou berokkenen, dan mag er niet gespeeld worden. Bij twijfel dient de barverantwoordelijke geconsulteerd te worden. Hij/zij heeft de macht om het gebruik van de terreinen te weigeren.

Verlichting: het gebruik van de verlichting is gratis. De spelers worden verzocht om bij, invallende duisternis, de barverantwoordelijke te vragen de lichten aan te zetten. Ze worden eveneens verzocht, om na de partij, de barverantwoordelijke te vragen de verlichting uit te doen. Bedoeling is dat er geen onnodige energie verspild wordt. Initiatief ligt bij de spelers, beslissingen bij barverantwoordelijke.

Gebruik keuken en vergaderzalen: deze worden nagelaten in propere staat.

Art. 9: Inbreuk reglementering

Bij vaststelling van foutieve handelingen dient men een bestuurslid te raadplegen. Indien geen bestuurslid aanwezig is, kan de barverantwoordelijke een standpunt innemen. In geval van ernstige of herhaalde inbreuken op het clubreglement, het gedrag of de fairplay, kan het betrokken lid verzocht worden zijn houding te verantwoorden voor het bestuur. Schorsing of uitsluiting van een lid kan in uitspraak van het bestuursorgaan een gevolg zijn en dit zonder geheel of deelse terugbetaling van de reeds gestorte lidgelden.

De barverantwoordelijke of elk bestuurslid heeft het recht om de identiteit van iedereen die de terreinen en/of gebouwen betreedt, op te vragen.

Art. 9: Aansprakelijkheid

De gebruiker is aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van gemeenschappelijk nut. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten,

gereedschappen of andere goederen die behoren tot het tennispark dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden.

KGTCZ is niet aansprakelijk voor kinderen die na lessen of stages de sporthal of de club zonder begeleiding verlaten. Er wordt gevraagd aan de ouders om de kinderen op te halen in de club, eerder dan buiten de club in de auto te wachten.

Art. 10: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens meegedeeld aan KGTCZ zullen vertrouwelijk behandeld worden. KGTCZ zal deze wel intern gebruiken om te communiceren met alle leden of leden met elkaar in contact te laten brengen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk melden.

Art. 11: Bar KGTC Zwevegem

De bar wordt uitgebaat door een zelfstandige uitbater. De regels en gedragscodes van een openbare instelling zijn hier van toepassing.

Namens het bestuur,

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google